آیت‌الله شیخ علی قمی و استفاده نکردن از قلم و کاغذ وارداتی در سیره رفتاری آیت‌الله شیخ علی قمی نوشته‌اند که از لوازم مصرفی که از کشورهای غیر مسلمان وارد می‌شد، استفاده نمی‌کرد و حتی قلم و کاغذ وارداتی را نیز مورد مصرف قرار نمی‌داد.

بیشتر بخوانید : کلیک کنید